top of page

The making of....


Het begint met het op maat maken van 2 stripjes, die omgebogen worden

De naad moet dichtgesoldeerd worden met goudsoldeer

Op de draaibank worden de ringen strak en op maat afgedraaid

De binnenkant moet ook nog gepolijst worden

Het eind resultaat, 2 witgouden trouwringen

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page